Estudis i Informes
– Presentació (Document PDF de 460 kb)
– Situació dels polígons industrials de Rubí (Document PDF de 264 kb)
– La Llana (Document PDF de 1836 kb)
– Carretera de Terrassa (Document PDF de 4406 kb)
– Can Rosés (Document PDF de 7644 kb)
– Sant Genís (Document PDF de 6515 kb)
– Can Sant Joan (Document PDF de 2517 kb)
– Cova Solera (Document PDF de 5926kb)
– Ca n’Alzamora (Document PDF de 7343 kb)
– Can Jardí (Document PDF de 17899 kb)
– Rubí sud (Document PDF de 7322 kb)
– Conclusions (Document PDF de 66kb)