Mostra realitzada entre 290 empreses del municipi de Rubí
entre l'1 de maig i el 15 de juny de 2007