L’ajuntament posa fi a un pla de manteniment de les zones d’activitat econòmica.

L’ajuntament de Rubí ha dut a terme el Pla de Xoc de Polígons d’Activitat Econòmica de la ciutat durant l’últim trimestre de 2012. Aquest conjunt d’actuacions, dotades d’un pressupost de 360 mil euros, són una de les accions que inclou el programa de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi, presentat el juliol de l’any passat.

L’alcaldessa de Rubí, Carme García, va fer balanç d’aquesta iniciativa, acompanyada per Jaume Buscallà, conseller de Planificació Estratègica, Promoció Econòmica i Govern; i Jordi Parera, president del Fòrum Cecot-Rubí, a més de per diferents màxims responsables i secretaris de les diverses associacions empresarials de Rubí.

Segons García, “amb aquesta acció donem resposta a una de les demandes històriques dels empresaris de la ciutat. I ho fem en un moment marcat per la crisi econòmica, un moment en què els empresaris rubinencs necessiten la nostra ajuda més que mai”.

García va explicar que l’esforç del Consistori ha consistit en una inversió de 360 mil euros “íntegrament municipals” i va afegir “només si els nostres polígons són atractius, aconseguirem atreure activitat econòmica, i per tant augmentar l’oferta de llocs de treball”. L’alcaldessa va recordar que Rubí és una ciutat amb un mercat de caràcter industrial: “som per extensió, la segona zona empresarial de Catalunya, únicament superada per la Zona Franca, situada a Barcelona. A més, ara som una de les més sanejades, arreglades i posades al dia del país”.

L’alcaldessa va afegir “hem complert el compromís establert a principis de mandat amb els empresaris rubinencs”. I va avançar que, de la mateixa manera, existeix un compromís polític perquè continuïn aquestes ajudes que permetran millorar la imatge dels polígons industrials en el paquet de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi 2013. Per la seva part, Jordi Parera, president del Fòrum Cecot-Rubí, va mostrar la seva satisfacció per les actuacions que s’han dut a terme. “El manteniment dels polígons és un dels principals cavalls de batalla que tenim des del Fòrum Cecot-Rubí” i va afegir que “aquestes accions no han de considerar-se una despesa, sinó que és una inversió per l’Ajuntament. Invertir en els polígons és invertir en Rubí” Parera va explicar que el Fòrum Cecot-Rubí treballa amb el Consistori canalitzant les necessitats dels empresaris.

Bona comunicació

Dionís Rovira, secretari de l’Associació Empresarial PAE Can Jardí, de l’Associació Empresarial PAE Cova Solera i de l’Entitat Urbanística de conversació de la PAE Can Rosés, va destacar la bona comunicació, que des de fa uns anys, hi ha entre les associacions empresarials i l’Ajuntament. “Gaudim d’informació i comunicació constant que ens permet detectar les problemàtiques existents i proposar millores”.

Amb aquest pla de xoc es pretenia posar al dia els onze polígons industrials del municipi, realitzant diferents tasques de manteniment: esbrossi d’herbes, asfaltat de carrers, arranjament de voreres, millora de les baranes  i renovació de la senyalització, tan horitzontal com vertical, entre altres accions.

A part de la posada al dia de les PAE, el Pla de xoc de Polígons d’Activitat Econòmica també preveu dues accions més que es desenvoluparan durant els pròxims dos anys. Per una banda, normalitzar la situació del polígon de Rubí Sud sector Q1 i Q3, i per l’altre, l’obtenció d’un pla director del PAE de Rubí a partir de l’anàlisi de la situació actual, l’estudi de posicionament estratègic cap a l’entorn i la participació dels principals agents econòmics i socials.

De l’asfaltat a l’esbrossi

El programa municipal ha contemplat, entre altres actuacions, la pavimentació de l’encreuament del lateral de la C-1414 (Can Rosés) i de part del carrer de Vivaldi (Can Jardí), així com un altra confluència del polígon de Can Jardí, concretament, entre els carrers de Stravinsky i de Mozart amb l’avinguda de Bizet. També s’han realitzat tasques d’esbrossi d’herbes en diferents polígons: s’ha dut a terme la poda d’arbres, el desbrossi d’herbes, la recollida d’impropis de les zones desbrossades, el tractament amb herbicides i l’eliminació d’herbes de les voreres. El pla també ha inclòs la millora o substitució de les baranes dels PAE Rubí Sud, Cova Solera, Can Jardí i La Llana. Les tasques han consistit en pintar les existents i col·locar noves baranes en aquells llocs on era necessari. Paral·lelament, també s’han reparat les voreres del carrer Wagner i els ponts dels polígons de La Llana, Cova Solera i Sant Genís. Un altre de les actuacions importants ha estat la senyalització horitzontal i vertical en els PAE de Sant Genís, Cova Solera, Can Rosés, La Llana, Can Jardí i la Bastida. Per últim també s’ha reparat la junta del pont del PAE de La Llana.

Font: Diari de Terrassa