Cecot Rubí ha participat en la reunió del Consell General de la Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí (TCIR) que ha ratificat el dijous 3 de novembre el seu suport a la Declaració de Can Serra que demana la construcció de la segona estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al Polígon d’Activitat Econòmica de La Llana.

La TCIR integra 32 organitzacions –empresariat, sindicats, patronals, partits polítics, administracions i institucions vinculades al coneixement- per a la definició conjunta de polítiques públiques que millorin la competitivitat industrial i l’ocupabilitat i la qualitat de vida de la ciutadania.

Podeu ampliar la informació aquí.