Digital Twin’ per a la PIME, una aplicació de la digitalització de la indústria, enfocada a la provisió de serveis avançats

La gradual introducció de la Internet de la Coses (o IoT) està facilitant als fabricants l’opció de tenir informació, remotament, del comportament dels seus productes.

Programa

Orígens del Digital Twin – (el Bessó Digital)
– Introducció al marc teòric: Digitalització i materialització
– Aplicacions del Digital Twin
– Implicacions en els models de negoci i les organitzacions

La digitalització, origen de la denominada Transformació digital, contempla viatges en dos sentits. D’una banda, des del món físic cap al món digital, i d’una altra banda, des del món digital cap al món físic. El primer viatge es basa amb la modelització i la simulació, i el segon viatge es basa en el monitoratge i el control, fent servir la Internet de les Coses (IoT) i l’automatització.

La modelització i la simulació tenen el seu màxim exponent en l’anomenat Digital Twin o bessó digital. Es tracta d’un concepte inicialment plantejat als Estats Units des de la NASA l’any 2003, posteriorment desenvolupat per companyies com General Electric. A Europa s’està aterrant el concepte en forma d’estàndards com RAMI 4.0, de forma que els programes marc industrials europeus i els proveïdors de solucions d’Indústria 4.0 formin part d’un ecosistema harmonitzat.

Per abordar aquest tema comptarem amb:

Ponents:

Xavier Pi i Palomares

Càrrec: Enginyer Industrial per la UPC. Professor d’enginyeria del software a la UPC i a la UOC. Apassionat dels “embedded Systems” com a factor clau de la 4a Revolució Industrial. Membre de la Comissió d’Indústria 4.0 d’Enginyers de Catalunya. Co-director del Màster Indústria 4.0 de la UPC School.

José Luis Checa

Càrrec: Comissionat pel Desenvolupament Digital de Leitat i Gerent del Centre d’Excel·lència en Nanotecnologia Leitat Chile. En els seus 30 anys de trajectòria professional ha ocupat diverses posicions de responsabilitat, tant en el sector privat com públic. Va ser CIO de la Generalitat de Catalunya. Té una àmplia reputació en innovació, en gestió del canvi i en transformació d’organitzacions i processos, molt especialment al votant de les tecnologies de la informació.

 14 juny         09.30h a 11.30h     Masia Can Serra