Skip to main content

Sol·licita la reducció de la taxa de residus

Us informem que està obert el període per sol·licitar la reducció de la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans per a activitats comercials i industrials. La reducció/exempció de la taxa es concedeix als comerços i indústries que disposin d’un gestor de residus, privat, acreditat per l’Agència Catalana de Residus. Consulteu […]

Actuacions al talús del carrer del Compositor Schubert

L’Ajuntament de Rubí ha informat que s’ha iniciat la redacció d’un projecte d’estabilització del carrer del Compositor Schubert, ubicat al PAE Can Jardí de Rubí. Per tal de conèixer en profunditat els materials del talús i poder oferir la millor solució constructiva per als despreniments que presenta, cal realitzar una campanya geotècnia a la zona. […]