Fons Europeu de Desenvolupament Regional          Una manera de fer Europa

El Programa TICCámaras s’inscriu en el marc del Programa Operatiu “Programa Operativo de Crecimiento Inteligente (POCInt)”, amb aplicació en el territori nacional, dins de l’Eix 2 “Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas”, en el marc del títol de la prioritat d’inversió “Desarrollo de productos y servicios de TIC, comercio electrónico y una mayor demanda de TIC”, i que contribueix a la consecució de l’objectiu específic OE.2.2.1. “Desarrollar la economía digital, incluyendo el comercio electrónico, para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española”, estant cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), sent la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España l’Organisme Intermedi encarregat de la seva gestió.

Llegir més

El Programa TICCámaras, en síntesi

Necessites crear un web, una botiga en línia o donar a conèixer el teu negoci a través del màrqueting digital? Els nostres experts t’assessoren gratuïtament.  Tu tries el proveïdor i subvencionem part del desenvolupament.

El Programa TICCámaras es materialitza a través de les següents accions:

– FASE I: Diagnòstics TIC sense cost. Assessors tecnològics de Cambra de analitzen el nivell d’aprofitament de les tecnologies en el teu negoci i et recomanen opcions de millora relacionades amb productivitat, comerç electrònic i màrqueting digital.

– FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s’encarregarà del Pla personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase serà aportat en un 50% per FEDER i un 50% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda màxima que es pot obtenir és de 3.500€.

Consulteu la descripció tècnica del Servei Diagnòstic i acompanyament TICCámaras.

El programa TICCámaras també contempla accions de difusió del coneixement, que comporta l’oferta de Tallers, jornades i sessions informatives.

Consulteu les Jornades i Tallers eBusiness programats.