Ajuts del Programa Xpande de suport a l’expansió internacional de les pimes, any 2018.

L’objectiu de la convocatòria és la selecció d’empreses participants al Programa Xpande, tant en la seva fase d’assessorament com en la seva fase d’ajudes.
El Programa té com a objectiu potenciar el procés d’internacionalització de les empreses a través d’un assessorament personalitzat conforme a una metodologia moderna i sustentada en tècniques d’intel·ligència competitiva que té com a fi última oferir a l’empresa un Pla d’Internacionalització que li permeti obrir nous mercats i millorar la seva competitivitat. Llegir més