Els grups polítics amb representació al Ple Municipal i agents socioeconòmics de la ciutat, com associacions i gremis empresarials, la Cambra de Comerç o la Cecot, han constituït la Comissió de seguiment del Pla d’Inversions 2014-2015.

Aquesta comissió es reunirà periòdicament per conèixer l’evolució dels diferents projectes, des de la fase d’aprovació fins a l’execució. El pla, aprovat al darrer Ple Municipal, contempla un total de 107 accions de millora a la ciutat, de les quals 62 estan relacionades amb l’espai públic i la resta fan referència a la gestió del patrimoni.

Durant la creació de la comissió, l’alcaldessa, Carme García, ha ressaltat que “és important ser el màxim de transparents possible (…). És bo donar comptes a la ciutadania de com s’està desenvolupant tot el procés”.

Font: Diari de Rubí