Benvolgut empresari, benvolguda empresària,
 

Després de les recents eleccions municipals, l’Ajuntament de Rubí continuarà sent gestionat pel PSC, però amb un nombre de regidors que requerirà, com en els últims mandats, acords amb els altres grups municipals.

Hi ha molts aspectes en relació amb les activitats empresarials que són necessaris millorar a Rubí i creiem que els diferents grups polítics en són conscients, però falta l’impuls de gestió municipal consensuat per dur-los a terme.

En l’aspecte urbanístic i d’infraestructures als polígons industrials, potser és on tenim més carències que són a l’òrbita de responsabilitat de l’Administració local.

Fa ja uns quants anys es va elaborar un Pla director de polígons que ha servit d’orientació per anar fixant prioritats a les millores que s’hi han de realitzar. El cert és que l’Administració local ha anat fent una bona part d’aquestes actualitzacions, però a un ritme molt lent tant per manca de capacitat de gestió com per falta d’assignació pressupostària per fer inversions de posada al dia.

La configuració dels polígons de Rubí és difícil de canviar; no obstant això, creiem que és necessari complementar amb urgència la seva renovació a través d’inversions amb un adequat pla de manteniment sistemàtic dels seus principals aspectes.

La regulació urbanística de Rubí està pendent d’actualitzar a través del POUM. Ens basem en regulacions de 1986 amb diverses modificacions que generen incertesa i que no responen a les necessitats empresarials actuals. Per la informació que tenim, l’actual text refós del POUM no s’aprovarà i els diferents grups polítics demanen elaborar-ne un de nou . Això pot comportar entre 3 i 5 anys més d’incertesa.

Considerem necessari que s’aprovin mesures immediates per renovar la normativa urbanística que permetin fer ampliacions o instal·lar-se als polígons de Rubí en millor situació competitiva vers altres zones del mateix Vallès, sense esperar la lenta elaboració d’un nou POUM.

Com a complement de l’existent Pla director de polígons, hem previst realitzar una enquesta entre totes les empreses de Rubí que ens permeti tenir en compte quins són els aspectes que en l’opinió de tots requereixen actualització i/o millora. Estem segurs que el resultat de l’enquesta aportarà criteri per fixar prioritats.

Compartirem de forma agregada el resultat amb l’equip de govern i els diferents partits polítics amb regidors i influència per tirar endavant accions d’actualització i millora. L’objectiu serà que siguin assumides per tots i amb suficient dotació pressupostària i recursos de gestió per portar-les a terme

Us agrairem que ens respongueu l’enquesta que trobareu al següent enllaç:

https://forms.gle/PBCw6RHMLjwxBSuP7

Moltes gràcies per la vostra cooperació.
 

Manuel Jiménez, President del Fòrum Cecot Rubí

Francesc Visa, President del polígon de Rubí Sud Q1

Joan Rocafort, President del polígon Rubí Sub Q3

Alejandro Tejero, President del polígon Can Jardí

Félix Anglada, President del polígon Cova Solera

Xavier Viladiu,President del polígon Can Rosés

Anna Ma Torredeflot, Presidenta del polígon Molí de la Bastida

Guillem Palomar, President del La Llana-Can Serra