L’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) de l’Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha iniciat un projecte de definició dels criteris de qualitat per als polígons d’activitat econòmica (PAE) i les naus de Rubí. L’objectiu d’aquest treball és crear un distintiu de qualitat ambiental dels polígons industrials que contribueixi a la millora de la competitivitat del teixit empresarial i a l’atracció de noves empreses al municipi.

En una primera fase del projecte, s’ha treballat a nivell intern per tal de definir una proposta inicial dels criteris de qualitat dels PAE i naus en sis categories: urbanització i xarxes de serveis; accessibilitat i mobilitat; espai públic i verd urbà; qualitat formal i paisatgística dels PAE i les edificacions; gestió i serveis complementaris; i impacte i riscos. De la mateixa manera, s’han apuntat ja els indicadors que permetran mesurar aquests criteris.

Un cop enllestits els treballs previs, aquest divendres s’ha convocat la primera sessió de treball del projecte amb la comissió externa, formada per representants de les entitats empresarials de la ciutat, de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, del Fòrum Empresarial Cecot-Rubí, del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Amb les aportacions de tots aquests agents, s’acabaran de definir els indicadors que s’avaluaran i es procedirà a puntuar cadascun dels polígons i naus de Rubí. Per obtenir el distintiu de qualitat ambiental, caldrà que PAE i empreses obtinguin una puntuació mínima a cadascun dels sis àmbits contemplats.

En una última fase del projecte, s’orientaran actuacions de millora per tal d’optimitzar la situació dels PAE de la ciutat, afavorint d’aquesta manera la competitivitat de les empreses del territori. Tant el càlcul dels indicadors com la definició de les actuacions als polígons tindran lloc el 2016.

El projecte neix en el si del Pla director de polígons d’activitat econòmica, el full de ruta que marca les actuacions futures per millorar i dinamitzar els espais industrials de la ciutat. La creació d’un distintiu de qualitat ambiental per a polígons representa una iniciativa pionera a Catalunya que, en cas de resultar satisfactòria, podria ser aplicable a altres municipis.

Font: Rubí TV