L’alcaldessa, Carme García, i el president del Fòrum Empresarial CECOT Rubí, Jordi Parera, han signat aquest matí una carta adreçada a la Generalitat i a Localret per demanar que Rubí sigui considerat un municipi prioritari per fer arribar un punt de connexió de fibra òptica a cadascun dels polígons d’activitat econòmica (PAE) existents al municipi.

“Avui signem aquesta carta amb el representant dels agents econòmics perquè volem ser una ciutat pionera, com a segon municipi en concentració industrial de Catalunya, en aquest àmbit – ha dit Carme García – i ho fem conjuntament amb les empreses que són qui en realitat poden generar ocupació per impulsar la reactivació econòmica de la ciutat”.
Per la seva banda, Jordi Parera ha afegit que “les empreses de la ciutat necessiten una bona connectivitat amb xarxes de comunicació de dades de gran capacitat per poder ser competitius i treballar de forma conjunta amb centres de treball llunyans sense necessitats de desplaçaments innecessaris”.

Aquesta petició arriba després que l’executiu local hagi tingut coneixement que un dels objectius del projecte Xarxa Oberta de Catalunya, depenent de la Generalitat, és fer arribar a cada polígon industrial de Catalunya un punt majorista d’interconnexió de fibra òptica.
Rubí, en tant que segona ciutat més industrial de Catalunya, amb 400 hectàrees, només superada per la Zona Franca, demana ser el primer, o un dels primers municipis on tots els seus polígons puguin disposar d’aquest punt de connexió.

Rubí disposa des del passat 24 de gener d’un Pla Director de Telecomunicacions fruit d’un estudi realitzat per Localret on es fotografia la situació actual de la xarxa al municipi, i a on es plantegen diferents escenaris de futur amb diferents graus de cobertura de fibra òptica.

L’Ajuntament busca operadors per desplegar la fibra òptica a Rubí

Un dels factors determinants per millorar la competitivitat de les empreses és disposar d’una bona xarxa de telecomunicacions. Ho és per aquelles empreses que actualment estan instal·lades al municipi, alhora que és un reclam per altres que busquen on instal·lar-se. Fer les nostres empreses més competitives per mantenir la seva presència al municipi i fer que en vinguin de noves per generar-ne ocupació, és un dels principals objectius que l’equip de govern s’ha marcat per a l’actual mandat.

El Pla de Reactivació Econòmica és el full de ruta que posa les eines perquè això sigui possible. Eines que es tradueixen en accions com la que sota la denominació “Millora de la xarxa de telecomunicacions” aborda precisament aquest tema, a partir de la negociació amb les operadores de banda ampla per aconseguir el màxim de cobertura possible al municipi.
L’executiu posava la primera pedra el passat mes de novembre amb la presentació d’un estudi elaborat pel Consorci Localret a empresaris i grups de l’oposició. Aquest estudi és fruit de la signatura d’un conveni, al març de 2010, on es demanava a Localret fer una diagnosi de l’estat actual de la xarxa de telecomunicacions al municipi i elaborar propostes d’actuació futures.
Localret és un consorci format per les administracions locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i unitària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat del coneixement. El consorci es va crear l’any 1997.

L’objectiu de l’Ajuntament era disposar d’un document de referència que li permeti poder planificar el desplegament coherent i ordenat d’una xarxa de banda ampla, el que implica una alta velocitat per transmetre dades, veu i imatge. Aquesta xarxa es denomina MAN (Metropolitan Area Network) i permet connectar entre si els organismes de les administracions locals, amb una possible extensió a altres administracions (centres de salut, escoles, comissaries de Policia, etc.) i punts d’interès d’una ciutat, amb la finalitat d’intercanviar informació de manera immediata i millorar la gestió pública. La Junta de Govern Local va aprovar el passat 24 de gener aquest pla director de telecomunicacions.

Present i futur
Actualment Rubí té 9,5 km d’espai públic canalitzat (conductes instal·lats), dels quals 7,4 ja disposen de cable de fibra òptica al seu interior. Bona part d’aquesta infraestructura s’ha creat a partir de l’execució de projectes finançats amb els Fons de l’Estat FEIL i FEOSL, durant els anys 2009 i 2010, que han permès connectar equipaments públics municipals i altres equipaments i punts d’interès de la ciutat.

A banda de les instal·lacions municipals i equipaments locals i d’interès susceptibles de formar part de la xarxa MAN, la diagnosi situa en el mapa tots els edificis de titularitat autonòmica amb vistes a establir una futura connectivitat amb ells aprofitant el projecte Xarxa Oberta que impulsa la Generalitat de Catalunya per connectar totes les administracions catalanes amb fibra òptica.

A partir de l’escenari actual, en el projecte, Localret planteja 3 propostes de futur i les quantifica econòmicament. Són acumulables i no excloent i permeten planificar el desplegament de la xarxa d’infraestructures de telecomunicacions a Rubí.

    • Proposta xarxa urbana Edificis Municipals: Amb un desplegament de 28,5 km d’estesa de fibra òptica. Estarien connectats 72 edificis de titularitat municipal, tant els existents com els previstos ( 21). Amb aquesta proposta 6 dels 11 polígons de Rubí disposarien d’un punt de connexió.
    • Proposta xarxa urbana Espais Generalitat de Catalunya: Amb un desplegament de 56,9 km d’estesa de fibra òptica on estarien connectats, a part dels edificis contemplats en la primera opció, 44 edificis més de titularitat de la Generalitat de Catalunya, tant els existents com els previstos en el POUM (15). Amb aquesta el nombre de polígons que disposarien d’un punt de connexió de fibra òptica s’ampliaria fins a 9.
    • Proposta xarxa urbana total: Amb un desplegament de 61,2 km d’estesa de fibra òptica on estarien connectats 236 punts (edificis municipals, espais municipals, edificis d’altres administracions, i edificis privats de interès contemplats a l’estudi). Amb aquesta la fibra òptica arribaria a tots els polígons industrials de la ciutat.

Un cop feta l’estesa, seran les operadores interessades en comercialitzar els seus productes de banda ampla les encarregades de fer arribar el servei als consumidors interessats en contractar-los, ja siguin ciutadans particulars, ja siguin empreses.

El MAN, o pla director d’infraestructures de telecomunicacions de Rubí va ser aprovat per la Junta de Govern Local el passat 24 de gener. La primera conseqüència és que qualsevol projecte d’obra pública que es faci al municipi i que suposi aixecar carrers, inclourà la instal·lació de conductes i cablejat adient. La segona acció immediata, amb l’enviament de les cartes que avui han signat l’alcaldessa, Carme García, i el representant de l’empresariat local, Jordi Parera, ha estat posar a disposició dels operadors públics tant de caràcter autonòmic com de referència local, el pla director de telecomunicacions de Rubí. En breu, aquest Pla director també serà traslladat als operadors privats perquè vegin les potencialitats del municipi i puguin projectar futures possibles inversions.

Font: Ajuntament de Rubí