121 persones han buscat assessorament a la Masia de Can Serra per obrir nous negocis.

El Servei d’assessorament per a persones emprenedores de l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) de l’Ajuntament de Rubí ha ajudat a posar en marxa 16 noves activitats durant el primer semestre de 2014. La creació d’aquestes empreses s’ha traduït en 23 llocs de treball nous.

Un total de 121 persones han passat pel servei ubicat a la Masia de Can Serra durant la primera meitat de l’any amb l’objectiu de buscar assessorament per al desenvolupament de 107 projectes empresarials. L’OSE ha ajudat aquests emprenedors i emprenedores a fer una diagnosi inicial per tal de detectar els punts forts i febles dels seus projectes, així com un procés de reflexió adreçat a avaluar la viabilitat dels mateixos. Aquesta tasca d’assessorament ha donat lloc a la finalització d’un total de 19 plans d’empresa.

Entre les 16 empreses creades durant el primer semestre d’aquest any, figuren activitats de tot tipus, amb un predomini dels comerços (5), els establiments de restauració (2) i els negocis relacionats amb el sector recreatiu i cultural (2). Hi destaca pel volum del projecte una indústria que, amb una inversió propera als 150.000 euros, ocuparà un total de quatre persones.

Reempresa

Una de les empreses que s’han posat en marxa aquest any gràcies a l’assessorament de l’OSE ho ha fet en el marc del projecte Reempresa, promogut per la patronal Cecot amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Rubí. Aquesta iniciativa té com a objectiu impulsar i estructurar la transmissió d’empreses per tal de generar creixement econòmic, evitant així el tancament de negocis econòmicament viables i la destrucció d’ocupació a la ciutat. Un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, que compra en la seva totalitat per continuar l’activitat, de manera que se salvaguarda el patrimoni individual i col·lectiu.

El negoci local que s’ha beneficiat de Reempresa és un taller mecànic que, tot i funcionar molt bé, es veia abocat a tancar les seves portes per la jubilació del seu propietari. L’any passat, el Servei d’assessorament per a persones emprenedores de l’OSE va ajudar a crear 33 empreses, que van generar un total de 54 llocs de treball nous. Pel que fa als plans d’empreses, se’n van finalitzar 43.

Font: Rubí TV