La Universitat Politècnica de Catalunya convoca el 10è Premi Duran Farell d’Investigació Tecnològica, l’import del qual (20.000 euros) és aportat per Gas Natural Fenosa. Les candidatures han de correspondre a investigadors o investigadores o grups d’investigació que hagin realitzat els seus treballs en el camp de la tecnologia durant els últims anys a Espanya.

Més informació.