Us informen de l’acord Marc per l’homologació d’empreses pel subministrament col·locació assistència tècnica i desmuntatge de tecnologies d’aforament pels espais oberts gestionats per BSM Lot 1: Torns d’accés mòbils Lot 2: Tecnologies d’aforament sense barreres físiques. Ajuntament de Barcelona-Serveis Municipal. Llegir més