Us informem que s’ha publicat la convocatòria per als Ajuts a projectes de R+D+I per a l’any 2016, corresponents al Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

Més informació.