Us informem que s’han convocat els ajuts del Programa de foment de la demanda de solucions de computació en el núvol per a petites i mitjanes empreses.

Més informació.