El Govern té la voluntat de facilitar el finançament de les empreses catalanes que fomentin la reactivació industrial del territori, especialment d’aquelles comarques on la taxa d’atur se situa per sobre de la mitjana del territori català o on s’hagi patit una deslocalització industrial amb una afectació superior a 100 treballadors.

Més informació