Us informem que s’ha publicat les bases reguladores per als ajuts per a projectes i actuacions dins del progra Emprendetur Internacionalització en el marc del Pla Nacional i Integral del Turisme.

Més informació