Skip to main content

Successió a l’empresa familiar – Planificació i gestió del procés del canvi

Els aspectes legals i fiscals són els que s’acostumen a donar principal rellevància en el canvi generacional de l’empresa familiar, i justament l’aspecte familiar queda relegat, sense tenir en compte que un 60% dels fracassos en la successió de l’empresa són generats per conflictes familiars. La prevenció, planificació i una adequada gestió de les divergències […]