Empresaris d’ambdues associacions van mantenir una reunió amb el secretari de mobilitat, Manuel Nadal, i el director de política territorial, Manuel Villalante.

L’objectiu era que es tinguin en compte les seves reivindicacions, ja expressades prèviament amb l’enviament d’una carta al Conseller de Política Territorial i Obres Publiques.

Actualment i segons el PDI (Pla Director d’Infraestructures) només està licitat el tram comprès entre Montcada i la UAB. Els municipis de Sant Cugat i Rubí no han estat inclosos en aquesta primera fase, provocant inquietud per part de les institucions empresarials i polítiques vinculades a l’eix de la B-30.

Segons Lluís Ridao, vicepresident de Cecot Rubí: “El municipi de Rubí és un dels principals focus industrials del Vallès. Consta d’uns 21 polígons industrials, per tant la mobilitat genera un gran volum de trànsit difícilment assumible per les infraestructures existents. En aquest sentit el Tramvallès faria la funció d’interconnexió amb municipis on actualment només es pot accedir amb vehicle privat”.

El president de l’AEC, Jordi Sancho, va recolzar Ridao comentant que no es poden obviar del projecte del Tramvallès els municipis de Rubí i Sant Cugat, que juntament amb Cerdanyola són els motors de l’eix de la B-30 i del CIT.

Manel Nadal, secretari de mobilitat, es va mostrar obert a les demandes efectuades reconeixent la manca d’interconnexió entre aquestes tres poblacions. Per la qual cosa, es va comprometre a incloure tant Rubí com Sant Cugat dins l’estudi de traçat i demanda que s’està fent pel tram licitat.

La patronal Cecot, en l’estudi que va presentar juntament amb el CIESC i les Cambres de Comerç de Terrassa i Sabadell sobre les prioritats de les infraestructures projectades al Vallès Occidental (octubre de 2008), ja va recollir la proposta d’un tramvia com a reforç a les infraestructures existents al territori.

La Plataforma del Tramvallès, integrada per 15 entitats de la comarca del Vallès, defensa la creació d’una xarxa de tramvies que relligui les principals poblacions del Vallès Occidental enllaçant les diferents línies radials dels Ferrocarrils de la Generalitat i de Rodalies Renfe. La proposta compta amb el suport dels Ajuntaments de Badia, Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Sta. Perpètua, Palau-solità, Ripollet i Cerdanyola.

Concretament, el tramvia estaria concebut per trajectes curts, comunicant barris i municipis propers fomentant la intermodalitat amb la formació d’una xarxa ferroviària integrada que fes de columna vertebral del transport públic de la comarca. Té com a principals avantatges que consumeix un 30% menys d’energia per viatger que un bus elèctric i suposa un cost de construcció relativament baix.

Font: Terrassa.net