L’Ajuntament de Rubí ha començat aquest dilluns les obres de reparació i adequació de diversos carrers del PAE Rubí Sud. El  projecte es farà realitat gràcies a la col·laboració publicoprivada, després que el Ple acordés per unanimitat establir contribucions especials.

En concret, les actuacions es faran als carrers següents: 

  • avinguda d’Antoni Gaudí (entre c. Domènec i Muntaner i la riera de Rubí)
  • carrer de Domènec i Muntaner
  • carrer d’Emili Solà i Cortès
  • carrer Josep Maria Pujol i Gibert
  • carrer de Francesc Puig i Gairalt 
  • carrer de Cèsar Martinell i Brunet

Les obres consistiran a reparar i renovar els paviments, tant de la calçada com de les voreres, adequar la xarxa d’enllumenat públic a la normativa vigent, disposar hidrants sobre la xarxa d’aigua potable, implantar una xarxa soterrada de canalitzacions per a telecomunicacions, renovar i adequar la senyalització horitzontal i vertical, arranjar les zones verdes i condicionar i estabilitzar el talús del costat est del carrer de Josep M. Julol i del costat sud del carrer d’Emili Solà. 

Les obres, que aniran a càrrec de l’empresa CIC Obres i Serveis,  tenen un pressupost de 2.874.563,43 euros i un termini d’execució de 8 mesos. 

Per fer aquestes obres s’ha optat per un projecte de contribucions especials, que ha permés l’Ajuntament fer la licitació i el seguiment de les obres. Paral·lelament, el Consistori gestionarà la liquidació en concepte de lliurament a compte amb relació a aquestes contribucions especials.