El plenari decideix potenciar l’aprenentatge en centres de treball i reforçar l’orientació a l’alumnat.

L’alcaldessa de Rubí, Carme García, ha presidit el plenari del Consell de la Formació Professional, en què s’ha aprovat el Pla de treball d’aquest 2014 i s’ha presentat l’informe anual corresponent al 2013. Durant el plenari, el segon que es fa des de la seva creació i al qual han assistit una cinquantena de persones que integren aquest òrgan de govern del Consell rubinenc, també s’ha aprovat el nou logotip del Consell. L’acte ha comptat també amb la presència del president del Consell Català de la Formació Professional, Xavier Casares, que ha tancat l’acte amb una conferència sobre les línies mestres de la futura Llei del Sistema integrat de Qualificació i Formació Professional de Catalunya.

Carme García ha dit que la tasca d’aquest consell a ‘una ciutat amb tantes indústries com Rubí és important tant per impulsar la formació continua com perquè les empreses i agents socials implicats puguin definir quines són les seves necessitats envers la formació de les persones treballadores que precisin. La formació professional és garantia de futur’.

El Consell de la Formació Professional de Rubí, constituït oficialment l’octubre del 2012 en el marc del Pla de reactivació econòmica i de treball, és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu. Es tracta d’una plataforma estable de treball on han de poder participar tots els agents educatius, socials i econòmics que operen a la ciutat, així com les organitzacions empresarials i les entitats públiques i privades de tot l’àmbit de la formació professional, tant la reglada com la que no ho està.

Repàs a la feina feta durant l’any 2013

Al llarg de l’any passat, el grup de treball de l’Observatori de la formació professional va perseguir 5 línies d’actuació: elaborar un instrument útil per a la planificació educativa i l’activitat empresarial del territori; elaborar un mapa de la formació professional de Rubí; planificar la formació en funció de les necessitats del territori; analitzar l’oferta de la formació professional que hi ha a la comarca; i fer una anàlisi de la inserció laboral de les diferents especialitats de la formació professional.

A curt termini, durant el 2013 el grup es va fixar com a objectiu el desenvolupament de les fitxes de tots els cicles i famílies de la formació professional a nivell comarcal. En aquest marc, i amb la col·laboració de l’Observatori de la Ciutat de Rubí i de la Diputació de Barcelona, s’han presentat les fitxes de les famílies professionals i l’evolució de l’oferta i la demanda de perfils professionals al Vallès Occidental per a fer una anàlisi posterior amb l’objectiu d’elaborar l’instrument per a la planificació educativa i d’activitat empresarial territorial.

Pel que fa al grup de treball de la formació en centres de treball, l’any passat el grup es va plantejar les següents línies d’actuació: promoure l’estada de pràctiques en empreses; promoure la inserció laboral i social dels joves i adults del municipi; i facilitar formació als tutors de les empreses que tenen alumnes en pràctiques.

Aquest grup ha estat treballant per aconseguir una sortida laboral per a les pràctiques formatives. Durant el 2013 es va posar en comú la informació existent al respecte. La Cecot, en col·laboració amb l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) i a demanda dels centres educatius de la ciutat, va realitzar unes jornades informatives on es van explicar els tipus de contractes existents a l’actualitat. Paral·lelament, la Borsa de treball de l’Ajuntament va realitzar sessions informatives als instituts de Rubí, en les quals va explicar el funcionament d’aquest servei. També es va consensuar un tríptic informatiu sobre tota l’oferta de la formació professional a Rubí, que es publicarà aquest 2014. I es va plantejar la necessitat de treballar la implantació de la Formació Dual a la ciutat. Precisament, el Consell va organitzar una jornada sobre el nou model de formació professional dual a instàncies d’aquest grup de treball el passat mes de febrer, un sistema que es posarà en marxa a partir del curs vinent.

Serveis socioculturals i a la comunitat, la família professional amb més demanda

Quant a l’oferta de formació a la nostra ciutat, hi ha més d’una vintena d’especialitats que es poden cursar a Rubí, entre la formació professional no reglada que realitza el Servei d’Impuls a l’Ocupació (SIO) del consistori, amb 22 opcions, i les 19 que es realitzen als instituts, o bé a través del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i de l’Escola d’adults. De fet, l’evolució de la matriculació dels Cicles Formatius en els darrers 10 anys, posa de manifest l’augment de l’interès per aquest tipus de formació que gairebé ha doblat els seus estudiants, passant de 573 alumnes que van cursar especialitats de grau mitjà i superior al curs 2003-2004 als 1082 que ho van fer el curs 2012-2013. Pel que fa a les famílies professionals amb més demanda, Serveis socioculturals i a la comunitat, les Arts Gràfiques, Administració i Gestió i Sanitat són les més demandades.

El plenari aprova un paquet de propostes per a aquest 2014

El plenari del Consell de la Formació Professional també ha aprovat el pla de treball per aquest any 2014.

En el cas de l’Observatori de la formació professional, s’ha decidit continuar la tasca iniciada per aquest grup de treball: s’elaborarà un informe amb la declaració de les necessitats formatives de Rubí i s’elevarà on correspongui; es crearà una mapa que permeti visualitzar les empreses segons el sector d’activitat i contrastar aquelles empreses que generen o no ocupació per sector d’activitats; s’actualitzaran les dades per obtenir informació sobre els rendiments de la formació professional al mercat laboral; s’estudiarà la possibilitat de crear una aplicació per difondre l’oferta formativa; i s’editarà un anuari que reculli les dades i les conclusions extretes.

Pel que fa al grup de la formació en centres de treball: es vol potenciar aquest tipus de formació entre l’alumnat de formació professional i ocupacional, elaborant, entre d’altres, una guia que reculli i expliqui tota la informació reglada i no reglada que s’imparteix a Rubí, dirigida a una població adulta a partir dels 16 anys; es treballarà, conjuntament amb els centres educatius de la ciutat, amb l’objectiu que els alumnes puguin iniciar estades de pràctiques a l’estranger; i se seguirà treballant per implementar la formació dual als centres educatius de la ciutat. En el cas de la tercera línia de treball, la transició escola treball: es crearà una taula de treball transversal entre el Servei d’Impuls a l’Ocupació, Educació, Serveis Socials i Joventut que analitzi la situació en relació amb la població adolescent; es reforçarà i millorarà l’orientació de l’alumnat, iniciant un pla d’orientació amb els instituts que hi estiguin interessats; i s’instaurarà a Rubí un dia dedicat a la formació professional.

 Font: Rubí TV