Reempresa, un projecte conjunt entre Cecot, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Girona i vint-i-vuit ajuntaments i entitats locals, entre els quals hi ha el de Rubí, ha aconseguit salvar 101 empreses al 2013 que estaven a punt de tancar. Segons el president del Centre Reempresa de Catalunya, Antoni Abad, “el 2013 ha estat un any d’expansió territorial del projecte i de consolidació de processos i metodologies que confirmen que Reempresa és un mercat estructurat de compravenda de negocis petits a Catalunya”.

Així, el 86% de les empreses d’èxit d’aquest any han acabat en mans de tercers gràcies a la mediació de Reempresa. El 9% han estat adquirides pels treballadors, un 5% per un familiar i el 0,58% per socis. Abat considera que aquestes dades exemplifiquen “un model de cooperació privada públic-privada efectiu i viable”.

A més, Reempresa és un projecte en creixement, ja que al 2011 es van salvar 13 empreses, el 2012, 57 i aquest darrer any 101, el que significa que gràcies al servei han tingut continuïtat 180 empreses catalanes que tenien previst tancar, amb una inversió induïda de 8.897.035w euros.

Si analitzem les empreses que estaven a punt de tancar i finalment van ser adquirides per altres, el 78% eren de la província de Barcelona. Pel que fa a sectors, el comerç, els serveis i l’hostaleria són les empreses més afectades. Els motius per tancar l’empresa són en la majoria dels casos per jubilació, després els motius personals, el canvi de professió, de domicili i de salut, per aquest ordre, segons dades de Reempresa.

Font: Diari de Rubí