Arran de l’entrada en vigor de la fase d’emergència 1 per sequera hidrològica, s’ha mantingut una trobada amb l’equip de promoció econòmica de l’Ajuntament. A continuació us resumim la informació que ens han traslladat al respecte. 

Com afectarà les empreses de Rubí

En aquests moments, i mentre el municipi estigui per sota de la dotació fixada per l’ACA de 226 l/hab./dia, l’Ajuntament no aplicarà mesures específiques que afectin la indústria.

En cas que s’agreugin els indicadors, el Pla especial de sequera municipal PES Rubí té previstes diferents mesures:  

  • Baixar pressions, primer només en horari nocturn, però si calgués s’ampliaria aquest horari  
  • Talls d’aigua, només si amb el punt anterior no es pot reduir suficient el consum d’aigua

Abans d’aplicar aquestes mesures l’Ajuntament avisarà a les empreses i donarà informació detallada de les mesures.

Una altra mesura prevista al PES és exigir plans d’estalvi a les empreses. Per això, des de l’Ajuntament recomanen que redacteu i apliqueu un pla d’estalvi a la vostra empresa. L’ACA posa la vostra disposició una guia amb les pautes per elaborar aquest tipus de document.

Per la seva part, l’Ajuntament ha fet arribar a l’ACA el PES de Rubí per la seva revisió.

Mesures aplicades per l’Ajuntament de Rubí

L’Ajuntament ha anat complint les mesures de l’ACA per a cada estat de sequera:

  • no superar les dotacions i respectar les limitacions d’ús
  • reduir el consum d’aigua de xarxa per a usos municipals
  • impulsar l’ús d’aigua freàtica per als usos que no requereixen qualitat de potable, com el reg, la neteja viària i la neteja de clavegueram
  • Sol·licitar diverses subvencions per la millora i renovació de xarxes de subministrament o millorar l’eficiència del cicle urbà de l’aigua

També està preparant un paquet d’inversions extraordinàries per buscar noves fonts de subministrament i millorar l’eficiència de la xarxa.