La Junta Directiva del Fòrum Empresarial Cecot Rubí ha nomenat president a Dionís Rovira, que pren el relleu de Manuel Jiménez, que ha estat president entre els anys 2016 i 2023. Dionís Rovira ha estat membre de Cecot Rubí des dels seus inicis l’any 2006 i a partir d’ara assumeix la presidència compromès a continuar impulsant el desenvolupament empresarial de la ciutat. 

Durant la presidència del Manuel Jiménez s’han asolit fites destacades com el seguiment actiu del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal amb l’impuls d’un grup de treball conjunt entre Cecot Rubí i l’Ajuntament; la tasca de seguiment i impuls dels sectors industrials Q1 i Q3, així com dels pressupostos municipals per assegurar la coherència amb les necessitats dels polígons industrials de la ciutat. A més ha participat activament en les sessions plenàries del Consell de Formació Professional de Rubí i el Consell General de la Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí, entre d’altres. A partir d’ara fa un pas enrere i dona el relleu a Dionís Rovira.

Dionís Rovira, nou president

Dionís Rovira, amb una extensa i destacada trajectòria professional al servei del teixit empresarial, va iniciar la seva carrera en una gran empresa d’arts gràfiques a Rubí, evolucionant cap al departament de comptabilitat, on es va especialitzar en l’administració. 

A partir de 1984, va unir-se a una petita empresa de fabricació de productes químics al Polígon Industrial Can Jardí, on ràpidament va ascendir a cap d’Administració. Amb una formació contínua, va aprofundir en estudis superiors de comptabilitat analítica, control de gestió i fiscalitat. El 1990, va iniciar el seu camí en l’àmbit de l’assessoria fiscal, comptable i laboral, fent-se un referent en aquest àmbit, fundant al 1997 el Gabinet Rovira, SL.

 La seva implicació en els Plans d’Actuació Econòmica i Social (PAES) de Rubí es remunta al 1986, formant part de la Junta de l’Entitat de Conservació del Polígon Can Jardí de Rubí en representació de l’empresa on prestava serveis. Rovira, a més de la seva feina com a assessor, ha ocupat càrrecs d’administració en diversos polígons de Rubí, essent nomenat administrador de diverses Entitats de Conservació com Can Pi de Vilaroch 1 (1991), Can Rosés (1993), Pla Parcial Q, Subsector 3 (1998), i l’Associació de Cova Solera (2003).

 Amb una base sòlida en l’assessorament i una àmplia experiència en la gestió de diverses entitats de conservació, Rovira pren les regnes de Cecot Rubí, motivat i compromès a continuar impulsant el desenvolupament empresarial de la ciutat.