L’Ajuntament de Rubí va signar ahir el Pla de mesures d’acompanyament de la crisi, amb els portaveus dels grups municipals i els representants de la Cecot, la Cambra de Terrassa, la Federació de Comerciants de Rubí i els sindicats UGT i CCOO. El pacte inclou unes cinquanta accions estructurades a partir de dotze objectius prioritaris emmarcats en tres àmbits d’actuació. Per dur-les a terme, el municipi destinarà cinc milions d’euros.

Els tres eixos principals són el govern i administració, el foment de l’ocupació i dinamització de l’activitat econòmica i la cohesió social. Per a cadascun d’ells s’han desenvolupat diverses accions, que vénen determinades pels àmbits en els quals pot actuar l’Ajuntament (la fiscalitat i la millora de l’eficàcia en la gestió, el foment de l’ocupació i la dinamització de l’activitat econòmica i accions per fomentar la cohesió social).

Respecte al primer eix, es planteja la reducció de la càrrega fiscal pels més necessitats, la millora de la gestió dels pagaments per ajudar al finançament a curt termini de les empreses i l’aplicació del pla d’austeritat, signat a la fi de l’any passat, per dedicar aquest estalvi a finançar una part de les mesures anticrisi. Quant a les accions de govern i administració, inclouran bonificacions d’alguns impostos, el seu pagament fraccionat, redistribució de la plantilla per aprofitar millor els recursos, revisió dels contractes de serveis o l’aplicació de mesures d’estalvi energètic.

DINAMITZACIÓ DE L’ECONOMIA

Així mateix, l’ocupació i la dinamització de l’activitat econòmica ha agrupat les seves mesures en funció del col·lectiu al que es dirigeix. Així, el pla preveu impulsar la creació de noves empreses i el treball autònom, recolzar el comerç i la millora de la competitivitat del teixit industrial. En el primer dels casos, les accions es dirigeixen a la contractació de persones aturades per desenvolupar projectes per a la ciutat i d’interès social per a la ciutadania, l’execució de part de les inversions de 2009 perquè puguin participar petites i mitges empreses de la ciutat i millorar les competències dels treballadors i l’oferta formativa.

Aquests projectes d’interès per a la ciutat estan relacionats amb el manteniment urbà, és a dir, projectes de construcció de voreres, millora de l’accessibilitat, adequació de zones estratègiques, neteja de franges perimetrals, adequació de places públiques i millora de la senyalització horitzontal, entre altres.

CREAR NOVES EMPRESES

Les mesures per a la creació de noves empreses contemplen l’engegada d’un pla d’impuls per a l’autoocupació i per a autònoms, amb sessions de formació i assessorament, la simplificació de tràmits vinculats a l’activitat econòmica i la possibilitat d’accedir a bonificacions de taxes i impostos locals durant el primer any. Les del comerç i el teixit industrial s’orienten a demanar subvencions per a la gestió de l’establiment; l’incentivament del comerç rubinenc i del sector de la restauració entre la ciutadania, o l’organització de la nit del comerç i l’empresa amb promoció econòmica per reduir costos.

Les accions previstes a l’apartat que es refereix a la cohesió social permetran que les persones amb una situació econòmica precària puguin accedir de forma més ràpida a ajudes específiques amb la reestructuració dels tràmits administratius que suposarà la creació dels cinc equips bàsics d’atenció primària i, entre unes altres, la contractació d’un informador per reduir els llits d’espera en Serveis Socials.

Font: Diari de Terrassa