Us informem que s’han publicat les bases per a la concessió de subvencions per a la realització del programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.

Més informació.