La Cambra de Comerç de Barcelona anuncia l’obertura de convocatòria que té l’objectiu de promoure la participació en el programa “Pla Internacional de Promoció”, confinançat pels Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en la Participació Agrupada a la fira Pacgraf Cuba, que tindrà lloc en aquest mercat entre els dies 7 i 9 de febrer de 2017 i dirigida principalment a empreses dels sectors d’envàs i embal·latge i arts gràfiques amb interès comercial amb Cuba. Per més informació