RESOLUCIÓ de ICEXESPAÑA EXPORTACÓ I INVERSIONS per la qual es convoca per 2017 la concessió d’ajudes mitjançant el Programa ICEX-NEXT de suport a la internacionalització de la PIME Espanyola no exportadora o exportadora no consolidada. Més informació