Us informem que s’han publicat les bases dels ajuts corresponents a Plataformes Tecnològiques del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientado a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, convocatòria de l’any 2016.

Més informació.