Us informem que s’han publicat les bases dels Premis nacionals de la moda durant el període 2015-2016, exercici 2015.

Més informació.