Us informem que s’han convocat els ajuts del segon programa de millora de la connectivitat sense fil del sector hoteler per a l’any 2015.

Més informació.