Us informem que s’han publicat les bases per a la selecció de projectes singulars institucionals de construcció, adquisició, habilitació i/o ampliació substancial d’edificacions per a infraestructures d’R+D que possibilitin la generació de recerca d’excel·lència, l’atracció del talent i el desenvolupament d’activitats de transferència de coneixement i valorització, susceptibles de rebre cofinançament FEDER.

Més informació.