Us informem que s’han publicat les bases per a la selecció de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d’equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides susceptibles de ser cofinançants pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Més informació.