Aquestes ajudes finançaran l’engegada de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els quals l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.

Més informació