Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria corresponent a l’any 2016 per a la presentació de sol·licituds per a la concessió de subvencions per a la realització de projectes innovadors i experimentals.

Més informació