Us informem que s’ha aprovat la convocatòria per a la concessió dels ajuts per a l’any 2015 destinats a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa Neotec) del Programa Estatal de Lideratge Empresarial en I+D+I, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica d’Innovació 2013-2016.

Més informació.