Us informem que s’ha publicat una línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de reactivació industrial.

Més informació.