Us informem que s’han aprovat les bases reguladores del concurs sobre
prevenció de riscos laborals La prevenció, un valor segur.

Més informació.