L’Ajuntament de Rubí ha començat aquest dilluns les obres de millora de l’asfaltatge dels carrers Londres i Compositor Bach, que s’inclouen dins el projecte “Actuacions a la via pública del Pla d’asfaltatge als PAE”.

En primer lloc, es faran els treballs d’asfaltatge del carrer Londres al PAE de Cova Solera i després s’asfaltarà el carrer Compositor Bach al PAE de Can Jardí. Les obres del carrer Compositor Bach es faran un cop es finalitzin els treballs de renovació del clavegueram d’aquesta via que farà l’Ajuntament a través d’AGBAR.

Els treballs no comportaran afectacions significatives de trànsit, segons informa l’Ajuntament. Les obres les executa l’empresa PABASA Eurosasfalt per un import de 143.145 euros.

En tots dos casos, el paviment asfàltic presenta desgast amb aparició d’esquerdes i altres defectes superficials per l’envelliment dels materials. A més la senyalització és pràcticament invisible pel desgast sofert pel pas del temps.

Per resoldre aquesta situació, es realitzarà el fresatge d’un metre als costats laterals i en algunes zones es realitzarà un sanejat més profund amb la demolició de les capes d’aglomerat existent. Posteriorment, es pavimentaran de nou les zones de secció més profunda, i, per últim, es pavimentarà amb capa final de rodament amb asfalt. També es realitzarà la senyalització horitzontal amb pintura.

L’execució de les obres no interromprà totalment la circulació del trànsit, tot i que en determinats moments podrà veure’s alterada en funció de les necessitats de les obres.

*Fotografia: Ajuntament de Rubí-Localpres