Us informem que s’ha publicat la línia d’ajuts a les xarxes d’inversors privats d’ACCIÓ.

Més informació.