Us informem que s’ha publicat les bases per a la concessió dels ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.

Més informació.