Us informem que s’han publicat les bases reguladores dels ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes de persones emprenedores, autònoms, micro, petites i mitjanes empreses.

Més informació.