Us informem que s’han publicat les bases reguladores dels ajuts per a la implementació d’incubadores i acceleradores corporatives i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

Més informació.