S’han aprovat les bases reguladores dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.

Més informació.