L’Ajuntament de Rubí ens ha informat que està planificant les pràctiques professionals no laborals en empresa dels alumnes del Programa SEFED (Activitats de Gestió Administrativa) que finalitzaran el curs el proper 6 de juny de 2016 i demana la col·laboració de les empreses de Rubí a l’hora d’acollir aquests alumnes en pràctiques.

El període aproximat de realització de les pràctiques serà el comprés entre els mesos de juliol i setembre (termini de finalització: 30 de setembre de 2016). Els alumnes poden fer 6 hores diàries com a màxim. L’horari i el calendari es determinaria en funció de la disponibilitat i de les necessitats de l’empresa. 

S’estableix un conveni de col·laboració signat per: l’empresa, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Rubí. No hi ha cap cost per part de l’empresa.

El programa SEFED, certificat de professionalitat de nivell II d’Activitats de Gestió Administrativa, s’executa des de l’any 2002 a l’Ajuntament de Rubí.

Si esteu interessats en acollir alumnes en pràctiques o desitgeu més informació, podeu adreçar-vos a la Sra. Eva Poch de l’Oficina de Formació del Servei d’Impuls a l’Ocupació de l’Ajuntament de Rubí al telèfon 935813900 o bé al correu electrònic epe@ajrubi.cat.