Us informem que s’ha aprovat la convocatòria dels ajuts corresponents a les accions de programació conjunta internacional, contemplades en el Programa Estatal de I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, per a l’any 2016.

Més informació.