Us informen que s’ha publicat Els Premis d’Excel·lència Energètica que tenen per objecte el reconeixement d’empreses i entitats que hagin dut a terme projectes o actuacions remarcables en el camp de l’estalvi, l’eficiència energètica, el foment de les energies renovables i les noves tecnologies energètiques.

Per més informació