El Govern de la Generalitat de Catalunya té entre els seus objectius fomentar el reconeixement social de la ciència i molt particularment divulgar entre la societat catalana l’activitat científica dels investigadors i investigadores vinculats al nostre país, aspectes que materialitza, entre altres entitats, a través de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.

Més informació